درآمد 18 میلیارد تومانی بانک سینا در سال 97 از نظارت و بررسی پرونده مشتریان +سند - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۷۶۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
صبحانه گزارش می دهد/
بر این اساس، مبلغ درآمد بانک مذکور در این دوره، معادل 18 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 8 میلیارد تومان افزایش داشته است. این رقم در کل سال 96 نیز معادل 26 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش صبحانه،ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﮐﺎﻥ فعالیت ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎیﺗﺠﺎﺭﺕ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎیﺗﺠﺎﺭی ﺍﺳﺖ چراکه  ﺣﺴﻦﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎیﻋﺎﻟﻲ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی،ﻻﺯﻣﻪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﮐﺎﺭی ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ شد. ﻧﻈﺎﻡﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ نیست و بانک ها  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺗشکیلﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍنایی ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ تبعات  جبران ناپذیری داشته باشد و همانطور که مﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻋﺎﺩی ﺣﻖﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬـﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭﺗﺠﺎﺭی ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺣﺴﻦﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺟﻪ کنند، ﺑﺎﻧﮏ هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻖ  ﻭﻣﻮﻇﻒﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ کنند چون دﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳـﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎیﺷﻬﺮﺕ ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻧﺪ که ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی انها در پی دارد.

درآمد 18 میلیارد تومانی بانک سینا در سال 97 از نظارت و بررسی پرونده مشتریان +سند

به همین خاطر، برای اعطای تسهیلات یا هر نوع همکاری خاص بانک ها با مشتریان حقیقی و حقوقی خود، موضوع اعتبارسنجی و بررسی پرونده آنها اهمیت خاصی پیدا می کند که به علت صرف هزینه و نیروی انسانی، برای آن کارمزد تعیین می شود.

یکی از درآمدهای کارمزدی بانک ها در کشورمان، همین بررسی پرونده های مشتریان و اعتبارسنجی آنهاست که به نظر می رسد میزان آن نیز از چیزی که تصور می شد، بسیار بیشتر است. طبق گزارش مربوط به عملکرد 6 ماهه بانک سینا در دوره زمانی منتهی به 31 شهریورماه امسال، مشخص شده که این بانک درآمد قابل توجهی از "نظارت و بررسی پرونده اعتباری مشتریان" داشته است.

بر این اساس، مبلغ درآمد بانک مذکور در این دوره، معادل 18 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 8 میلیارد تومان افزایش داشته است. این رقم در کل سال 96 نیز معادل 26 میلیارد تومان بوده است.

با مقایسه این درآمد با کارمزد شبکه "شتاب" که حدود 17 میلیارد تومان بوده، نشان می دهد بخش نظارت و بررسی پرونده اعتباری مشتریان، درآمد بیشتری نسبت به شبکه شتاب این بانک داشته و از موارد دیگری چون کارمزد عملیات ارزی، اعتبارات اسنادی گشایش یافته و کارت اعتباری نیز بیشتر است.
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: