نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی اعلام شد - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۶۹۹۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
براساس مصوبه هیات وزیران ،معاون اول رئیس جمهور نرخ جدید " جرائم تخلفات صنفی را اعلام کرد.
نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی اعلام شد
به گزارش صبحانه،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه های مشترک به  وزارت صنعت، معدن  و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی را اعلام کرد. 

هیئت وزیران در جلسه 1397/3/20 به پیشنهاد شماره 60/238947 مورخ 1396/10/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72)  و ماده (74)‌اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1392 - تصویب کرد:

1- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبرصه (3) ماده (72)‌قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعد آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (4.490.000) ریال تعدی می‌شود.

2- میزان جرایم تخلفات در قانون یادشده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

ردیفتخلفاتارقام/ ریال
1تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل)1200000
2تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر)300000000
3تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداقل)2400000
4تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر)24000000
5عدم درج قیمت در هر بار960000
6عدم صدور صورتحساب در هر بار840000
7عدم نگهداری صورتحسباب یا عدم ارایه آن به ماموران720000
8عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (گ) ماده (37) قانون برای مرتبه اول2000000
9عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (گ) ماده (37) قانون برای مرتبه دئم7600000
10عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (گ) ماده (37) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی15000000
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: