جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در آذر ماه +جدول - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۵۶۳۱۹
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۵
در پایان آذر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به رقم 58 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 2230 میلیارد تومان رشد داشته و در مقایسه آذر ماه سال گذشته 125 درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش صبحانه،براساس آمارهای خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی در پایان آذر ماه امسال، دارایی خارجی بانک مرکزی 370 هزار و 140 میلیارد تومان است.

این رقم نسبت به پایان سال گذشته 9.1 درصد و در مقایسه با آذر ماه سال گذشته 10.4 درصد رشد کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی با 39.9 درصد رشد نسبت 9 ماهه امسال و 8 درصد افزایش در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری 38 هزار و 300 میلیارد تومان درج شده است. اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با 17.1 درصد کاهش 25 هزار و 50 تومان است.

بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی 113 هزار و 70 میلیارد تومان محاسبه شده که در مقایسه با پایان سال گذشته 13.4 درصد و در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 26.3 درصد رشد داشته است.

سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 146 هزار و 550 میلیارد تومان شده است که در مدت 9 ماهه سال جاری 16.9 درصد رشد نشان می‌دهد.

رقم سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی هم 35 هزار و 360 میلیارد تومان درج شده که در سال جاری 5.3 درصد کاهش یافته است.

* بانک‌های تجاری دولتی

و اما در بخش بانک‌ها. بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی 50 هزار و 450 میلیارد تومان است. این بدهی در مدت 9 ماهه امسال 15.7 درصد افزایش داشته است.

در مقابل بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی به 11 هزار و 120 میلیارد تومان رسیده که این رقم در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 45 درصد و در 9 ماهه امسال 7.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

سپرده بخش غیردولتی نزد این بانک‌ها 279 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 22.9 درصد و در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال 35 درصد رشد داشته است. 

مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به بخش غیردولتی 162 هزار و 370 میلیارد تومان است.

 * بانک‌های تخصصی دولتی

در بخش بانک‌های تخصصی دولتی، بدهی بخش دولتی به این بانک‌ها 51 هزار و 450 میلیارد تومان است. این میزان، نسبت به آذر ماه سال گذشته 8.9 درصد و در مقایسه با پایان سال گذشته 12.2 درصد رشد داشته است. 

بدهی‌ بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی با کاهش 12.8 درصدی در 9 ماهه امسال به 43 هزار و 110 میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی در یک سال منتهی به آذر ماه امسال 26.2 درصد کاهش یافته است.

حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی در این بانک‌ها 144 هزار و 180 میلیارد تومان است. این رقم نسبت به ابتدای سال 21.2 درصد رشد داشته است. همچنین سپرده بخش دولتی نزد بانک‌های تجاری دولتی 12 هزار و 860 میلیارد تومان است. 

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی به بخش غیردولتی 223 هزار و 700 میلیارد تومان است که در سال جاری فقط 8.5 درصد رشد داشته است.

* بانک‌های غیردولتی (خصوصی) و موسسات اعتباری

سپرده‌های بخش غیردولتیِ بانک‌های خصوصی 86 هزار و 680 میلیارد تومان در پایان‌ آذر ماه امسال گزارش شده است. این سپرده‌ها در 9 ماهه امسال 13.7 درصد و در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال 18.9 درصد رشد نشان می‌دهد.

اما بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آذر ماه با 53.9 درصد رشد به 58 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال اخیر 125 درصد افزایش یافته است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به بخش غیردولتی 630 هزار و 110 میلیارد تومان است که در 9 ماهه امسال 10.4 درصد رشد داشته است. 

* ارقام به میلیارد تومان

عنوان آذر ماه 95 درصد رشد در 9 ماهه 96 درصد رشد در 12 ماه منتهی به آذر 96
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 370،140 9.1+ 10.4+
بدهی دولت به بانک مرکزی 38،300 39.9+ 8+
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 113،070 13.4+ 7.9+
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی 146،550 16.9+ 21.4+
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی 35،360 5.3- 6.6-
بدهی دولت به بانک‌های تجاری دولتی 48،870 15.4+ 32.8+
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری دولتی به بخش غیردولتی 162،370 15.6+ 22.5+
سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری دولتی 279،290 22.9+ 35+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 11،120 7.5- 45-
بدهی دولت به بانک‌های تخصصی دولتی 51،370 12.3+ 9+
مانده تسهیلات اعطایی بخش غیردولتی به بانک‌های تخصصی دولتی 223،700 8.5+ 12+
سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌های تخصصی دولتی 144،180 21.2+ 24.7+
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک‌ مرکزی 43،110 12.8- 26.2-
بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی (خصوصی) 88،510 25.8+ 46.5+
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به بخش غیردولتی (خصوصی) 630،110 10.4+ 17.4+
سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌های غیردولتی(خصوصی) 986،680 13.7+ 18.9+
بدهی بانک‌های غیردولتی (خصوصی) به بانک‌ مرکزی 58،840 53.9+ 125+
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: