چند درصد از پروازهای مهرآباد با تأخیر انجام می‌شوند؟ - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۵۶۲۹۰
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳
از ۶۱۱۰ پروازی که دی‌ماه امسال در مهرآباد انجام شد‌، ۲۸۰۴ پرواز با تأخیر بود؛ شرکت‌های هواپیمایی آتا و ایران‌ایر در این ماه بیشترین تأخیرات پروازی و شرکت‌های ایرتور و معراج کمترین تأخیرات را ثبت کردند.

به گزارش صبحانه،در دی‌ماه امسال‌ 14 شرکت هواپیمایی، تعداد 6110 پرواز در مهرآباد انجام دادند که 3306 پرواز معادل 54.1 درصد به موقع و 2804 پرواز معادل 45.9 درصد با تأخیر انجام شد.

۴۶ درصد از پروازهای مهرآباد با تأخیر انجام می‌شوند

 

‌در دی‌ماه امسال ‌تعداد 210 پرواز خروجی مهرآباد تأخیرات کمتر از 30 دقیقه‌ داشت که طبق آمار شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور با انجام ۷۲ درصد پروازهای به‌موقع، اولین ایرلاین بود که کمترین تاخیرات را در ماه مذکور ثبت کرد‌.

در ماه مذکور شرکت هواپیمایی آسمان 1023 پرواز از مهرآباد انجام داد که 548 پرواز به موقع و 475 پرواز معادل 46درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی تابان در ماه مذکور 349 پرواز در مهرآباد انجام داد که 207 پرواز به موقع و 142 پرواز معادل 41 درصد با تأخیر انجام شد.

از 108 پروازی که ساها دی‌ماه امسال در مهرآباد انجام داد 69 پرواز به موقع و 39 پرواز معادل 36 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی کارون در ماه مذکور 200 پرواز در مهرآباد انجام داد که 86 پرواز به موقع و 114 پرواز معادل 57 درصد با تأخیر انجام شد.

از 731 پروازی که ایران‌ایر دی‌ماه امسال در مهرآباد انجام داد 307 پرواز به موقع و 424 پرواز معادل 58 درصد با تأخیر انجام شد.

زاگرس‌ایر در ماه مذکور 566 پرواز در مهرآباد انجام داد که 296 پرواز به موقع و 270 پرواز معادل 48 درصد با تأخیر انجام شد.

از 61 پرواز معراج در ماه مذکور 42 پرواز به موقع و 19 پرواز معادل 31 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت ماهان دی‌ماه امسال 730 پرواز در مهرآباد انجام داد که 475 پرواز به موقع و 255 پرواز معادل 35 درصد با تأخیر انجام شد.

ایرتور در این ماه 290 پرواز در مهرآباد انجام داد که 210 پرواز به موقع و 80 پرواز معادل 28 درصد با تأخیر انجام شد.

کاسپین در ماه مذکور 456 پرواز در مهرآباد انجام داد که 235 پرواز آن به موقع و 221 پرواز معادل 48 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت سپهران دی‌ماه امسال 185 پرواز در مهرآباد انجام داد که 123 پرواز به موقع و 62 پرواز معادل 34 درصد با تأخیر انجام شد.

کیش‌ایر در ماه مذکور 442 پرواز در مهرآباد انجام داد که 294 پرواز به موقع و 148 پرواز معادل 33 درصد با تأخیر انجام شد.

آتاایردی‌ماه امسال 583 پرواز در مهرآباد انجام داد که 226 پرواز به موقع و 357 پرواز معادل 61 درصد با تأخیر انجام شد.

از 386 پروازی که قشم‌ایر دی‌ماه امسال در مهرآباد انجام داد 188 پرواز به موقع و 198 پرواز معادل 51 درصد با تأخیر انجام شد.

 

عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای مهرآباد در دی‌ماه 96

شرکت هواپیمایی تعداد پرواز پرواز‌های به‌موقع پروازهای تأخیردار
آسمان 1023 548 475
تابان 349 207 142
ساها 108 69 39
کارون 200 86 114
ایران‌ایر 731 307 424
زاگرس 566 296 270
معراج 61 42 19
ماهان 730 475 255
ایرتور 290 210 80
کاسپین 456 235 221
سپهران 185 123 62
کیش‌ایر 442 294 148
آتاایر 583 226 357
قشم‌ایر 386 188 198

 

۴۶ درصد از پروازهای مهرآباد با تأخیر انجام می‌شوند

این آمار شامل همه عوامل منشاء تأخیر از جمله تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و غیره است./فارس

نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: