آمارهای اقتصادی واقعی است؟ ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰
دلار افزایشی شد ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
مسکن در اروپا هم نجومی شد ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲